Hope -tapahtumia kuvin

Yhteistyökumppanit

  

Paikalla olevat käyttäjät

Paikalla on tällä hetkellä 0 käyttäjää ja 0 vierasta.
HOPE

Hope OSK -hankkeessa kehitetään osuuskuntia oppimisympäristöinä 7.2.2014

Hope OSK -hankkeessa mukana olevat opettajat oppivat toisiltaan ja kehittävät yhdessä leireillä, joiden keskiössä on pedagogiikka. Helmikuun alussa leireiltiin Ikaalisten Kauppilassa. Kuvan "akvaariosta" nappasi Taavetti Lehtomäki.

 

Hope-hankkeen vaikutuksesta on toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin syntynyt useita osuuskuntia. Hope OSK -hankkeessa näitä osuuskuntia kehitetään pedagogisiksi oppimisympäristöiksi.

Tavoitteena on vahvistaa osuuskunnan asemaa yrittäjyyden oppimisympäristönä, jossa opitaan tiimioppimisen menetelmin. Osuuskuntatoiminta pyritään integroimaan opetukseen siten, että siitä kertyy opintoviikkoja.

– Kaiken takana on tiimioppimisen pedagogiikka. Siihen liittyvä valmennusprosessi ja tarpeellisia työkaluja on jo kehitetty, joten tässä hankkeessa olemme  voineet ottaa focukseen oppimisympäristön kehittämisen, toteaa projektipäällikkö Maria Käkelä.

Hankkeen toteuttaa yhdessä 16 kumppania, joita yhdistää innostus yrittäjyyden ja ammatillisen oppimisen yhdistämiseen sekä juuri tiimioppimisen pedagogiikkaan. Lähes kaikilla kumppaneilla on nyt jo toimiva osuuskunta oppilaitoksen yhteydessä. Kuusi niistä on syntynyt hankkeen aikana. Kumppanit toteuttavat osuuskunnissa 440 opintoviikkoa 45 opettajan voimin, joten sadat opiskelijat ovat mukana.

Keskeiset kysymykset hankkeessa ovat:
1. Miten osuuskunta toimii tiimioppimisen ympäristönä osana oppilaitoksen rakenteita ja prosesseja?
2. Miten opettaja valmentaa osuuskunnassa toimivia tiimioppijoita?
3. Miten yritys eli osuuskunta käytännössä toimii?

Matkalla kohti
isompaa visiota

Hope OSK -hanke on looginen jatko tiimioppimista kehittäville hankkeille. Se syntyi suoraan toimijoiden tarpeista, opettajien ja oppijoiden toiveista.

–  Vaikka ensimmäiset osuuskunnat perustettiin ammatillisen toisen asteen oppilaitosten yhteyteen jo noin kymmenen vuotta sitten, on niiden täysmittainen hyödyntäminen oppimisprosessissa  oivallettu vasta nyt, Maria miettii.
 

Hankkeessa synnytetään useita erilaisia osuuskuntaa oppimisympäristönä hyödyntäviä toimintamalleja. Jokainen kumppani kehittää omaan oppilaitokseensa sopivan toimintamallin ottaen mallia myös muilta. Yhteistä malleille ovat yrittäjyyden ja ammatillisen oppimisen yhdistäminen luovasti, työelämälähtöisyys ja yksilölliset opinpolut mahdollistava tiimioppiminen.

Hope OSK -hanke on Marian mielestä askel matkalla kohti isompaa visiota.
 

– Pian joku rohkea koulu tai muutama yhdessä tekee pilottina mahdolliseksi opiskella ammatillisella toisella asteella koko opintojen ajan tiimioppimisen menetelmin.
 

Tällainen pilotti tarvitaan tuomaan rohkeutta myös muille, sillä muutosta tarvitaan.
 

– Meillä on vastuu siitä, että oppija sekä oppii ammatin että myös työllistyy. Tähän tarvitaan uusia eväitä ja avauksia. Tiimioppimisen pedagogiikassa vastuu oppimisesta annetaan vähitellen oppijalle itselleen, mikä muuttaa oppimisen ja opettajan roolin.

 

TUTUSTU HANKKEEN KUMPPANEIHIN JA NIIDEN OSUUSKUNTIIN:

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Taidosto osk ja aputoiminimi Luonnosto Osaran maaseutuopetusyksiköstä
       
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Kukapa osk       
       
Sastamalan koulutuskuntayhtymä
Crafts & Design osk   
   
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
TaiTava Häme    
       
Ahlmanin koulun Säätiö
Osuuskunta Versova
       
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Artesaaniosuuskunta Pohjanmaa, Kamp
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä
SataPro osk                                
       
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Saosao osk
 

Tampereen kaupunki
Arteklaani      
       
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä
Espoon KYKY Osk
       
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä
Metsä osk EVO, Lepaan Osaajat osk   

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Taitola Osuuskunta
Osuuskunta Pegosus
       
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Karuokode osk
       
Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
JOKKY osk
       
Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä
Osuuskunta Messinki