Hope -tapahtumia kuvin

Yhteistyökumppanit

  

Paikalla olevat käyttäjät

Paikalla on tällä hetkellä 0 käyttäjää ja 0 vierasta.
HOPE

Hope-verkosto haluaa edelleen kehittää yhdessä 1.12.2012

Kädet nousivat Hopen ohjausryhmässä, kun sen jäseniltä kysyttiin, kuinka moni haluaisi olla mukana uudessa ohjausryhmässä vastaamassa siitä, että kehittäminen verkostossa jatkuu.

 

Hope-hankkeessa mukana olleet haluavat edelleen olla yhdessä verkostona kehittämässä yrittäjyyden oppimista ammatillisella toisella asteella.

Tämä tuli vahvasti esiin, kun hankkeen ohjausryhmä kokoontui tulevaisuusseminaariinsa Ikaalisten Kauppilaan miettimään visiota ja tulevia toimia. Hope-hanke päättyy, mutta tehtävää riittää.

– Tänään nousi selvästi esiin, että halumme toimia verkostona. Ja kun toimimme verkostona, haluamme lisää valmentajuutta eli uusia valmentajia opettajien täydennyskoulutuksen kautta. Lisäksi kaipaamme opettajille työkaluja, joilla toimia, kiteytti Maria Käkelä.

Yksimielisyys syntyi myös siitä, että toimet halutaan toteuttaa nimenomaan Hope-verkostona. Hope on nimenä laajasti tuttu, siihen liittyy positiivisia mielikuvia ja se yhdistyy nimenomaan ammatilliselle toiselle asteelle.

– Tästä syystä on mielekästä kehittää myös hope.fi -sivustoa. Se voisi toimia sateenvarjona verkoston sähköiseen maailmaan siten, että sen alta löytyisivät omat sivut esimerkiksi TOYlle ja muille yhteisille malleille, miettii Jaana Hiltunen.

Ohjausryhmän keskusteluissa syntyi ajatus uudesta ohjausryhmästä, joka vastaisi siitä, että verkosto toimii, vaikka hankkeet päättyvät. Kun visioseminaariin osallistuneilta kysyttiin, kuinka moni heistä haluaisi olla mukana tällaisessa, nousi jokainen käsi. Kaikki haluavat siis edelleen kehittää yhdessä.

Pienemmissä ryhmissä pohdittiin tulevia tarpeita ja toimia.


Osuuskunta kokonaan
tiimioppimisen menetelmin

Tulevaisuusseminaarissa saatettiin tyytyväisinä todeta, että toisella asteella on käytössä jo paljon hyviä yrittäjyyteen liittyviä työkaluja. TOY-malli leviää vauhdikkaasti, osuuskuntia perustetaan, NY-yritykset ja -leirit ovat jääneet pysyväksi osaksi toimintaa.

Silti uutta pitää kehittää koko ajan. Keskustelua käytiin esimerkiksi 2+1 -mallista, jossa kaksi ensimmäistä vuotta ollaan koulussa ja kolmas yrityksissä. JAO:ssa ollaan lähdössä pilotoimaan tätä mallia.

– Jos kolmanteen vuoteen rakennettaisiinkin osuuskuntamalli. Silloin opiskelijat voisivat tehdä vuoden töitä tiimioppimisen ja tiimiyrittäjyyden menetelmin, ehdotti Minna Erkko.

– Voisiko visio 2015 olla, että meillä on kokonaan tiimioppimisen menetelmin toimiva osuuskunta? Voisimmeko yhdessä lähteä pilotoimaan tätä? jatkoi Maria Käkelä.

Merkittävä askel tällä tiellä otetaan joulukuun alussa, jolloin järjestetään Hope Leiri ideoimaan pedagogisen osuuskunnan kehittämistä.

Päivän keskusteluissa nostettiin vahvasti puheeksi myös yhteiskuntatakuu. Moni uskoo, että ammatillisen tutkinnon tai työpaikan takaaminen kaikille alle 25-vuotiaille on se suunta, jonka toteuttamiseen tulevaisuudessa löytyy rahoitusta. Nyt vain pitäisi löytää sinne uusi, räjäyttävä juttu, jolla todella saadaan tuloksia aikaan.

Esiin nousi myös ajatus siitä, että tulevat vuodet teemoitettaisiin. Ensi vuosi olisi pilotoinnin ja verkoston osaamisen näkyväksi tekemisen vuosi. Silloin käynnistettäisiin alueelliset Myrskyt, joista Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä on jo näyttänyt esimerkkiä Lounais-Myrskyllään. Kerran vuodessa järjestettäisiin juuri koetun Hope Myrskyn kaltainen tornado, joka kokoaisi koko verkoston yhteen. Vuosi 2014 olisi testaus- ja mallinnusvaihe ja vuosi 2015 valmennusaikaa, jolloin kaikki toimisi.