Hope -tapahtumia kuvin

Yhteistyökumppanit

  

Paikalla olevat käyttäjät

Paikalla on tällä hetkellä 0 käyttäjää ja 0 vierasta.
HOPE

Sisällöt

Ohjelman aikajänne ja sisällöt

Kukin valmennusohjelma toteutetaan noin 1,5 vuoden aikajänteellä. Jokainen niistä sisältää 18 valmennuspäivää kolme yrittäjyyskasvatukseen keskittyvää valmentaja –seminaaria teoriapaketin pienryhmissä toteutettavaa kehitystoimintaa.

Valmennusaikatalut | Kohtaamiset | Kirjallisuus

Valmennuspäivät - kuusi teemamoduulia HOPE-hankkeen valmennusprosessit koostuvat kuudesta kolmen päivän teemamoduulista seuraavasti:

Moduuli Sisällöt
Oppiminen (3 pv)
 • Yrittäjyyden oppiminen
 • Oppimisen työkalut
 • Henkilökohtaisten oppimistavoitteiden asettaminen
 • Yhteisöllinen oppiminen
 • Yritys oppimisen välineenä
Johtaminen (3 pv)
 • Johtavien ajatusten (missio, visio, arvot ja periaatteet) jäsentäminen oppimisen suuntaamiseksi
 • Johtavat ajatukset ja yrittäjyys
 • Pedagoginen johtajuus (opettaja/valmentaja johtajan roolissa)
 • Käytännön johtajuus ja johtamistaitojen valmentaminen
Asiakkuudet (3 pv)
 • Tosielämän asiakkuudet osana yrittäjyyskasvatusta
 • Työelämäyhteistyön kehittäminen ja lisääminen
 • Verkostojen rakentaminen
 • Asiakassuhteiden rakentaminen ja markkinointi
Innovointi (3 pv)
 • Luovuus ja yrittäjyys
 • Luovien tuotantojen vieminen markkinaan (ideasta innovaatioksi)
 • Luovuuden lisääminen pedagogisin ratkaisuin
Strategia (3 pv)
 • Paikallisten ja alueellisten verkostofoorumien rakentaminen
 • Brandin johtaminen
 • Oppimisohjelmien rakentaminen omaan oppilaitokseen
Valmentajan karaktäärin synnytys (3 pv)
 • Yhteenveto – mitä olemme oppineet?
 • Oman valmentajuusfilosofian rakentaminen
 • Tulevaisuuden suunnittelu – mitä tästä eteenpäin?

 

Moduulien kesto (3 päivää per moduuli) on tietoisesti tehty pedagoginen valinta. Kolmen päivän aikana osallistujat pystyvät paneutumaan kehitystyöhön syvällisesti ilman häiriöitä. Lisäksi osallistujat voivat päivien aikana verkottua keskenään ja rakentaa näin sosiaalista pääomaa. HOPE –valmennusohjelma antaa jokaiselle osallistujalle mahdollisuuden suorittaa omaehtoisesti myös Johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Kohtaamiset – kolme asiantuntijapuheenvuoroa

HOPE-valmennukset sisältävät kolme asiantuntijaseminaaria (kohtaamista), joissa yrittäjyysvalmentajat eri puolilta Suomea jakavat keskenään parhaita käytäntöjä. Kohtaamisten aikana eri valmennusohjelmissa olevat toimijat tutustuvat toisiinsa ja verkottuvat keskenään. Kohtaamiset ovat myös erinomaisia foorumeja työelämäyhteyksien rakentamiseen ja alueellisen verkoston kehittämiseen.

Kirjallisuuspaketti teoriataitojen kehittämiseen

Kukin valmennusohjelma sisältää joustavan ja laaja-alaisen lukuohjelman. Se koostuu lähes tuhannen (1000) kirjan valikoimasta. Osallistujat valitsevat omiin tarpeisiinsa soveltuvia kirjoja johtamisen, tiimien rakentamisen, innovoinnin, oppimisen, markkinoinnin ja itsensä kehittämisen osa-alueilta. Valmentajat avustavat valintojen tekemisessä. Kirjallisuuden avulla kehitetään osallistujien teoreettista osaamista sekä muodostetaan ”yhteinen kieli” lukemalla samantyyppistä kirjallisuutta. Kirjallisuus ei sisälly valmennusohjelman hintaan, vaan kukin osallistuja hankkii kirjallisuuden itselleen parhaaksi katsomallaan tavalla.
 

LiiteKoko
HOPE_valmennussisältö.doc126 Kt